Att bygga en hållbar framtid

Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i vår vision där vi genom förtroendefull samverkan tillsammans bygger en hållbar framtid. Att driva en byggverksamhet kräver många resurser som i allt från energi- till materialanvändning påverkar miljön. Vi strävar efter att förebygga och minimera vår miljöpåverkan genom att göra medvetna val genom hela byggprocessen. Alla medarbetare deltar i vårt aktiva miljö- och hållbarhetsarbete som vi bedriver i alla våra projekt och även inom företaget. Genom att ständigt följa upp och förbättra våra processer samlar vi kunskap och erfarenheter som kan hjälpa oss att bidra till ett hållbart byggande.

Lorem ipsum dolor

Några exempel på hur vi arbetar med hållbarhet inom miljö

  • Ofta är våra projekt miljöcertifierade och vi arbetar tillsammans med våra beställare för att nå miljömålen som sätts i projektet.
  • Kompetens anpassas efter varje specifikt projekt vilket gör att vi kan bygga enligt de krav och certifieringar som beställaren önskar, tex Svanen, Miljöbyggnad, Breeam eller Leed.
  • En projektspecifik miljöplan tas fram och följs upp kontinuerligt genom hela byggprocessen
  • Vi ser över hur vi kan minska CO2-utsläppen och i vårt senaste Svanen-märkta projekt slimmade vi betongväggar och lyckades minska CO2-utsläppen.
  • Vi arbetar aktivt med att se över energieffektiviseringen av byggbodarna
ovanifrån

”Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i vår vision där vi genom förtroendefull samverkan tillsammans bygger en hållbar framtid.”