Vår historia

Partnex grundades 2018 av Johan Lindstedt och Patrik Arengård. Efter flera år inom bygg- och bostadsbranschen såg de möjligheter att utveckla ett bolag där samverkan och engagemang tillsammans med byggherren kan skapa bättre bostäder och affärer.

Från tanke till färdigt projekt

Redan från start fördes en dialog med Wåhlin Fastigheter kring ett projekt i Ursvik. Det första projektet blev mycket lyckat och framgången byggdes på en god relation, ett nära samarbete och ett förtroende för varandras kompetens. Här startades resan i ett nära samarbete som har fortsatt i ytterligare projekt.– Jag hade länge haft tankar på att starta ett bolag och under mina år i byggbranschen stötte jag på olika utmaningar med arbetsformerna. Jag tänkte att det måste gå att göra på ett annat bättre sätt, att det går att hitta konfliktfria och förtroendefulla samarbetsformer. Det är grunden i Partnex affärsidé. Samtidigt ville jag skapa ett företag som har möjlighet att växa med bibehållen mänsklig kvalitet. Arbete och fritid får gärna flyta ihop, men tanken är inte att växa på bekostnad av ökad arbetsbelastning och minskad familjetid, säger Patrik Arengård.– Jag och Patrik arbetar fantastiskt bra ihop, jag driver projekt och Patrik driver bolag. Vi såg en möjlighet att hjälpa andra bolag att planera och optimera sina projekt. Det hela började med ett handskrivet ark på en Pizzeria i Täby, säger Johan Lindstedt.

Våra värderingar


Långsiktiga
För oss är relationer viktiga och vi tycker att det ska vara roligt att arbeta ihop. Vi är ärliga och tillgängliga för att det ska vara kul att ses igen. Vi tar ansvar för våra uppgifter och strävar mot gemensamma mål.

Omtänksamma
Vi är måna om varandra, både om människor och affärer. Vi vill att alla ska lyckas och överger ingen. Vi bemöter varandra vänligt och respektfullt. Vi har bra rutiner, gott ledarskap och en trygg arbetsmiljö.

Utforskande
Vi är engagerade och positiva och strävar hela tiden efter att utveckla oss, våra processer och vår byggteknik. Vi använder väl beprövade lösningar, vår kunskap och nyfikenhet för att förbättra och effektivisera arbetet.

Pålitliga
Vi står för det vi säger. Vi har ordning och reda på allt från byggarbetsplats till ekonomi. Vi är erfarna, flexibla och lätta att samarbeta med. Vi är noggranna, transparenta och säger till om vi upptäcker felaktigheter.

Gör saker tillsammans
Vi jobbar nära varandra, både inom bolaget och med våra partners. Vi samverkar över gränser, hjälper varandra och löser problem tillsammans. Vi uppskattar och respekterar varandras erfarenheter och kunskap.

”Det är roligt och motiverande att jobba med detta gäng som är professionella, ödmjuka och inkluderande och som också vill hitta ett enkelt och effektivt sätt att jobba på utan att tumma på kvalité och miljö.”

Frida Pollak, Miljökonsult

Därför är vi bra på det vi gör

Vi är idag ca 10 anställda och totalt ca 15 i organisationen. Vi strävar efter en flexibel organisation där en del är anställda och en del är konsulter i nätverk. Vi har inga egna hantverkare utan jobbar med våra duktiga samarbetspartner i delade entreprenader. Vi arbetar nära våra leverantörer och UE och väver in dem redan under kalkylskedet för att optimera arbetssättet och lösningen.Genom att leva våra värderingar, vår vision och vår affärsidé kan vi bistå våra kunder med djup byggkunskap och främja bra samverkan skapar vi optimala lösningar och ett långsiktigt värde för våra kunder.Flera av våra platschefer och arbetsledare har en bakgrund som hantverkare. Vår byggkunskap syns därför i både samarbete med UE och i tidiga skeden tillsammans med våra kunder. Vi är inte rädda för att förändras eller att ta nya initiativ. Vi är en del av omvärlden och fångar upp det som vi och våra kunder är med och påverkar och som vi påverkas av.

Affärsidé, Vision och Mål

Affärsidé
Vi är ett byggföretag med inriktning på nyproduktion av bostäder i flerfamiljshus. Vi utvecklar och bygger på totalentreprenad åt andra. Genom att hålla oss uppdaterade i omvärlden, bistå våra kunder med vår byggkunskap och främja samverkan skapar vi optimala lösningar och ett långsiktigt värde för våra kunder.

Vision
Vi skapar en hållbar och mänsklig byggbransch genom förtroendefulla samarbetsformer, djup byggkunskap och kontinuerlig förnyelse.

Mål
Vårt mål är att ha långsiktiga samarbeten som genom bra samverkan ger återkommande affärer. Vi ska vara ett modernt entreprenadföretag som hittar nya smarta lösningar, både för våra projekt, samarbeten och medarbetare.

Möt Johan Lindstedt

Min uppgift i projekten är att hålla ner kostnader och leverera en så bra produkt som möjligt till kunden. Genom åren har jag skaffat mig djup kunskap och blivit bra på att hitta kostnadseffektiviserande lösningar som inte påverkar design och funktion.Vi är duktiga på att hitta lösningar kring LSS-bostäder. Vi samarbetar tätt med byggherren och kommunen och ser till att det inte blir krångliga projekt med mycket ändringar i slutet.Det som är viktigt för mig på ett projekt är att vi ska arbeta stenhårt för att ha en bra planering och miljö. Se till att vi håller bygget rent och städat. Det skapar både en trevlig arbetsmiljö och minimerar risken för skador och fel. Det bästa är att få en kommentar från en besiktningsman att de aldrig besiktat ett projekt med så få anmärkningar.Att arbeta aktivt med miljöfrågor skapar också förutsättningar att utveckla oss och att spara både miljö och pengar. Till exempel när vi tittar på olika typer av betong. Hur mycket koldioxid kan vi tex spara på att använda oss av miljöbetong, eller genom att titta på andra lösningar.