Att bygga en hållbar framtid

Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i vår vision där vi genom förtroendefull samverkan tillsammans bygger en hållbar framtid. Att driva en byggverksamhet kräver många resurser som i allt från energi- till materialanvändning påverkar miljön. Vi strävar efter att förebygga och minimera vår miljöpåverkan genom att göra medvetna val genom hela byggprocessen. Alla medarbetare deltar i vårt aktiva miljö- och hållbarhetsarbete som vi bedriver i alla våra projekt och även inom företaget. Genom att ständigt följa upp och förbättra våra processer samlar vi kunskap och erfarenheter som kan hjälpa oss att bidra till ett hållbart byggande.

Lorem ipsum dolor

Aktivt miljöarbete

Vi kavlar upp ärmarna och intensifierar vi vårt hållbarhetsarbete för att fortsätta att utvecklas och pusha vårt arbete framåt.

Genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor i vår verksamhet och i samverkan med våra beställare försöker vi bidra till att bygga en hållbar framtid.

Den senaste tiden har vi sett till att vi kan fokusera ännu mer på hållbarhet genom att:

  • Ta in en miljö- och hållbarhetsresurs som stödjer och driver ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten.
  • Ta fram ett övergripande miljöprogram för Partnex
  • Identifiera betydande miljöaspekter för vår verksamhet
  • Ta fram en miljöplan för genomförande av projekt
  • Startat arbetet med att aktivt arbeta med hållbarhetsmål, handlingsplaner och aktiviteter

”Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i vår vision där vi genom förtroendefull samverkan tillsammans bygger en hållbar framtid.”

Några allmänna exempel på hur vi arbetar med hållbarhet inom miljö

  • Ofta är våra projekt miljöcertifierade och vi arbetar tillsammans med våra beställare för att nå miljömålen som sätts i projektet.
  • Kompetens anpassas efter varje specifikt projekt vilket gör att vi kan bygga enligt de krav och certifieringar som beställaren önskar, tex Svanen, Miljöbyggnad, Breeam eller Leed.
  • En projektspecifik miljöplan tas fram och följs upp kontinuerligt genom hela byggprocessen
  • Vi ser över hur vi kan minska CO2-utsläppen och i vårt senaste Svanen-märkta projekt slimmade vi betongväggar och lyckades minska CO2-utsläppen.
  • Vi arbetar aktivt med att se över energieffektiviseringen av byggbodarna
ovanifrån